Guide to Law for Secondary School Students – Irish Version

Is ábhar an-éagsúil agus suimiúil é an dlí, mar go bhfuil tionchar aige ar beagnach gach rud a tharlaíonn dúinne. Ó na cásanna coiriúla tábhachachtacha, go dtí na táthcheangail ciúin sa ghnó, don bharra seacláide a cheanaíonn tú sa siopa, tá sé soléir go bhfuil an chuid is mó dár ngnáthchúramaí bainteach leis, agus rialaithe ag an dlí.

Tá tábhacht an dlí mínithe go bunúsach ag Raymond Wacks i ‘Law: A Very Short Introduction’ (2015): “Your job, your home, your relationships, your very life – and your death – all, and more, are managed, and directed by the law”.

Staidéir a dhéanamh ar an dlí – agus is fiú machnamh a dheanamh air. Is féidir staidéir an dlí a bheith deacair, strusmhar ó am go ham, agus is próiséas crua é a thógann thart ar 4-8 mbliana le bheith cáílithe. Tá spreagadh agus díograis láidir ag teastáil chun tús a chur leis, agus chomh maith le sin nó mór duit a bheith sásta obair go dian agus foghlaim an t-am ar fad. Má tá tú in ann na tréithe seo a thaispeáint áfach, feicfidh tú gurb oideachas tairbheach é staidéir an dlí agus go leor deiseanna iontacha ag baint leis!

Is é aidhm an treoirleabhair seo ná eolas a thabhairt duit faoin dlí in Éirinn, agus na slite difriúla chun dul leis an dlí mar ghairm.

Download full PDF Guide to Law for Secondary School Students – Irish Version »

Posted in

Kate Fleming

Shopping Basket